Gedragscode


Het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen heeft een gedragscode opgesteld voor onderzoek met mensen. Deze geldt voor alle aangesloten instellingen. Hier vindt u de laatste versie van de code.

Ethical code


The National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences has developed a code of ethics for research involving human participants. The code is endorsed by all associated institutes. Here you find the latest version of the code.