Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences


Nieuws


Terug naar overzicht

22-11-2022

Nethics stelt per 1 januari 2023 een procedure open voor externe aanvragen voor toetsing

Met enige regelmaat komen er bij Nethics aanvragen binnen van onderzoekers van buiten de bij Nethics aangesloten instituten met de vraag of hun aanvraag beoordeeld kan worden. Hiervoor was geen procedure omdat Nethics geen centrale ethiek commissie heeft en geen centrale toetsingsprocedure. Aangezien de aangesloten instituten de maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen om de door hun opgebouwde expertise te delen is er per 1 januari 2023 via Nethics de mogelijkheid om toetsing van onderzoek dat niet bij een van de aangesloten instellingen plaatsvindt aan te vragen. Toetsing zal gedurende de eerste periode plaatsvinden door het bij toerbeurt toewijzen van de ingediende aanvragen aan de aangesloten commissies, die de aanvraag volgens de lokale procedure zullen beoordelen. Omdat het onderwerp van de aanvragen wellicht buiten de standaard expertise van de toegewezen commissie valt, zal zo nodig input gevraagd worden van expertise uit andere commissies. Dit bevordert kennisuitwisseling tussen de commissies. Evaluatie van deze procedure zal na een jaar plaatsvinden aan de hand van de hoeveelheid en de aard van de aanvragen. Meer informatie is te vinden onder de kop ‘Externe toetsing’ op deze site.Terug naar overzicht