Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences


Nieuws

22-11-2022, 15:36

Nethics vergadering 28 november

De eerstvolgende Nethics vergadering staat gepland voor maandag 28 november.    Meer


22-11-2022, 15:34

Diverse Nethics vergaderingen online tijdens corona

Tijdens de corona pandemie zijn de Nethics vergaderingen doorgegaan in online vorm. Via Microsoft Teams zijn we in staat geweest om contact met elkaar te blijven houden, zowel via vergaderingen als door middel...   Meer


22-11-2022, 15:22

Nethics stelt per 1 januari 2023 een procedure open voor externe aanvragen voor toetsing

Met enige regelmaat komen er bij Nethics aanvragen binnen van onderzoekers van buiten de bij Nethics aangesloten instituten met de vraag of hun aanvraag beoordeeld kan worden. Hiervoor was geen procedure...   Meer


17-02-2022, 15:31

AVG themabijeenkomst voor Nethics leden

Op 17 februari 2022 heeft Nethics een themabijeenkomst georganiseerd voor haar leden. Verschillende onderwerpen die te maken hebben met ethische toetsing en de privacywet zijn bediscussieerd. De voorzitter van...   Meer


21-04-2021, 12:00

Statement Nethics naar aanleiding van Fieldlab evenementen

Toetsing van gedragswetenschappelijk onderzoek buiten de bij Nethics aangesloten faculteiten Nethics is ontstaan als overlegplatform van ethische toetsingscommissies sociale en gedragswetenschappen, maar...   Meer


Ouder >>