Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences

Klachten

Bent of was u als deelnemer (of als wettelijk vertegenwoordiger van een deelnemer)  betrokken bij een sociaalwetenschappelijk onderzoek en heeft u een klacht, neem dan eerst contact op met de lokale ethische commissie van de instelling waar het onderzoek plaatsvindt of waar de verantwoordelijke onderzoeker werkt. Deze vindt u op de Organisatie pagina. Wordt volgens u de klacht door de lokale commissie niet naar tevredenheid afgehandeld dan kunt u een second opinion aanvragen via het Nationaal Overleg. Neem hiertoe contact op via de Contact pagina, of mail naar contact(a)nethics.nl.

Bent u onderzoeker  en heeft u een klacht over, of bent u het oneens met de ethische commissie van uw instelling, dan is de eerste stap veelal dit te melden bij het lokale bestuur van de instelling. Eventueel kan via het Nationaal Overleg  een second opinion aangevraagd worden. Neem hiertoe contact op via de Contact pagina.


Complaints

In case you have a complaint about a social scientific investigation that you (or someone falling under your custody) were a participant in, then first please contact the local ethical review board of the institution where the research took place or where the responsible researcher works. You find these on the Organisation page. If you feel your complaint has not been adequately dealt with, you can apply for a second opinion through the National Council. In this case please use the Contact page, or send an email to contact(a)nethics.nl.

Are you a researcher, and you have a disagreement with the ethical review committee of your institute, then the first step is typically to go to the overall board of the institute (the dean and directors). If necessary, one can apply for a second opinion through the National Council. In this case please use the Contact page.