Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences

Gedragscode

Het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen heeft een gedragscode opgesteld voor onderzoek met mensen. Deze geldt voor alle aangesloten instellingen. Hier vindt u de laatste versie van de code, en eventuele eerdere versies.

Ethical code

The National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences has developed a code of ethics for research involving human participants. The code is endorsed by all associated institutes. Here you find the latest version of the code, as well as previous versions.

Laatste versie | Latest version:  Juni | June 2018 (English; pdf; Vgl. oude code)

Eerdere versies | Older versions: Januari | January 2016 (English; pdf)