Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences

Organisatie

Organisation

Het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen is een samenwerkingsverband van verschillende lokale ethische commissies. Het overleg valt onder de verantwoordelijkheid van, en legt verantwoording af aan het Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (DSW, de gezamenlijke decanen). Hieronder vindt u informatie over de deelnemende organisaties.

The National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences is a network of various local ethics review boards. Below you find information on the participating organisations. The council is the responsibility of, and accountable to, the joint Deans of Social Sciences (DSW)

Landelijk | National
Voorzitter | Chair:  Prof. Joke Baas  (UU); voorzitter(a)nethics.nl
Vicevoorzitter | Vice Chair: tba; vicevoorzitter(a)nethics.nl
Secretaris | Secretary: Mr. Jacqueline Tenkink - de Jong (UU); secretaris(a)nethics.nl

Lokaal | Local

Universiteit van Amsterdam

Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen | Faculty of Social and Behavioural Sciences
Voorzitter 
| Chair: Dr. Wery van den Wildenberg
Secretaris | Secretary
Contact: | Website

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
Voorzitter | Chair: Dr. Jacqueline Schenk
Secretaris | Secretary: Tijs Gelens
Contact: ec-dpecs(a)essb.eur.nl

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen | Faculty of Behavioural and Social Sciences

Psychologie
Voorzitter | Chair: Dr. Marije aan het Rot
Secretaris | Secretary: Mevr. Janny Padding
Contact: ecp(a)rug.nl | Website

Pedagogiek en Onderwijskunde
Voorzitter | Chair: Dr. Nelleke Bakker
Secretaris | Secretary: -
Contact: ecpedok(a)rug.nl | Website

Universiteit Leiden

Faculteit Sociale Wetenschappen | Faculty of Social Sciences

Psychologie
Voorzitter | Chair: Dr. Henriët van Middendorp 
Secretaris | Secretary: Drs Corry Donner
Contact: ethiekpsychologie(a)fsw.leidenuniv.nl | Website

Pedagogische Wetenschappen
Voorzitter | Chair: dr. Mariëlle Linting & dr. Marga Sikkema-de Jong
Secretaris | Secretary: Dr. Doreen Arnoldus
Contact: d.j.g.arnoldus(a)fsw.leidenuniv.nl Website

Maatschappijwetenschappen
Voorzitter | Chair: dr. Eric Baehre
Secretaris | Secretary: Petra van der Weel
Contact: ethiekmaatschappijwetenschappen(a)fsw.leidenuniv.nl Website

Maastricht University

Faculty of Psychology and Neuroscience
Voorzitter 
| Chair: Prof. Sjaan Nederkoorn
Secretaris | Secretary: Mr. Marcel Schrijnemaekers|
Contact: | Website

Inner City Faculties of Social Sciences
Voorzitter 
| Chair: Prof. Teun Dekker
Secretaris | Secretary: Dr. Sonja Fransen
Contact: ercic(a)maastrichtuniversity.nl |  Website

Open Universiteit

Faculteit der Psychologie en Onderwijswetenschappen | Faculty of Psychology and Education Sciences
Voorzitter 
| Chair: Dr. Halszka Jarodzka
Secretaris | Secretary: Drs. Henri van Montfort & Dr. Manon Quint-Fens
Contact: cETO(a)ou.nl | Website

Radboud Universiteit Nijmegen

Faculteit Sociale Wetenschappen | Faculty of Social Sciences
Voorzitter 
| Chair: Prof. Jacqueline Vink
Secretaris | Secretary: Dr. Aniek Wols
Contact: ecsw(a)ru.nl | Website

Universiteit Utrecht

Faculteit Sociale Wetenschappen | Faculty of Social and Behavioural Sciences
Voorzitter 
| Chair: Prof. Peter van der Heijden
Secretaris | Secretary: Mr. Jacqueline Tenkink - de Jong
Contact: fetc-fsw(a)uu.nl  | Website

Tilburg University

School of Social and Behavioral Sciences
Voorzitter 
| Chair: Dr. Jolanda Mathijssen
Secretaris | Secretary:  Mevr. Reinjet Oostdijk, MSc
Contact: erb(a)tilburguniversity.edu | Website

Universiteit Twente

Faculty of Behavioural, Management, & Social Sciences
Voorzitter 
| Chair: Dr. Marianne Boenink
Secretaris | Secretary: Lyan Kamphuis - Blikman, MSc
Contact: | Website

Vrije Universiteit Amsterdam

Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen | Faculty of Behavioural and Movement Sciences
Voorzitter | Chair: Prof. Anja Huizink
Secretaris | Secretary: Dr. Anders Schinkel
Contact: vcwe.fgb(a)vu.nl | Website

Faculteit Sociale Wetenschappen | Faculty of Social Sciences
Voorzitter | Chair: Prof. Rene Bekkers
Secretaris | Secretary: Drs. Rob Kloppenburg
Contact:  | Website

Universiteit Wageningen

School of Social Sciences
Voorzitter | Chair: Prof. Marcel Verweij
Secretaris | Secretary: Dr Esther Roquas
Contact: esther.roquas(a)wur.nl Website