Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences


Nieuws | News

29-09-2017, 16:59

Jacqueline Vink volgt Gilles van Luijtelaar op als voorzitter ECSW RU

Gilles wordt vice voorzitter.   Meer


18-09-2017, 16:57

Marianne Blijleven zwaait af als secretaris ECSW Radboud

Marianne is sinds 1 september secretaris "af" om zich weer vollediger aan haar eigenlijke taken als beleidsmedewerker Onderwijs FSW te wijden. Dank Marianne voor al je bijdragen!   Meer


06-09-2017, 15:26

Verslag aan DSW

Nina Kuppers (Tilburg) en Anders Schinkel (VU) hebben verslag uitgebracht aan de DSW over de voortgang van de harmonisering en de geplande stappen. De DSW was erg positief en houdt graag de vinger aan de pols...   Meer


06-06-2017, 12:47

Chris Olivers draagt bij aan cahier Proeven met Mensen

Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappenen Maatschappij (BWM). Elk nummer is gewijd aan een thema uit de levenswetenschappen, speciaal met het oog op de maatschappelijke gevolgen ervan....   Meer


<< Nieuwer