Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences


Nieuws | News

05-03-2018, 16:31

Nieuwe voorzitter Tilburg

Jolanda Mathijssen is per 1 maart nieuwe voorzitter van de ethische toetsingscommissie in Tilburg. Zij neemt de taak over van Nina Kupper, die na 8 jaar het voorzitterschap vaarwel zegt. Nina is ook nauw...   Meer


27-02-2018, 16:45

ZonMW artikel over de WMO

ZonMW publiceert een kritisch artikel over de...   Meer


12-02-2018, 16:34

Bezoek bij de CCMO

Een delegatie van het Nationaal Ethiek Overleg is op bezoek geweest bij de CCMO in Den Haag om mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Hoewel er verschil in inzichten was, waren de gesprekken open en...   Meer


06-10-2017, 17:16

Halszka Jarodzka vervangt Catherine Bolman bij de cETO van de OU

Op 3 oktober 2017 heeft Catherine Bolman het voorzitterschap van de cETO overgedragen aan Halszka Jarodzka. In 2012 is deze universiteit brede commissie ethische toetsing gestart en adviseert onderzoekers in...   Meer


29-09-2017, 16:59

Jacqueline Vink volgt Gilles van Luijtelaar op als voorzitter ECSW RU

Gilles wordt vice voorzitter.   Meer


18-09-2017, 16:57

Marianne Blijleven zwaait af als secretaris ECSW Radboud

Marianne is sinds 1 september secretaris "af" om zich weer vollediger aan haar eigenlijke taken als beleidsmedewerker Onderwijs FSW te wijden. Dank Marianne voor al je bijdragen!   Meer


06-09-2017, 15:26

Verslag aan DSW

Nina Kuppers (Tilburg) en Anders Schinkel (VU) hebben verslag uitgebracht aan de DSW over de voortgang van de harmonisering en de geplande stappen. De DSW was erg positief en houdt graag de vinger aan de pols...   Meer


06-06-2017, 12:47

Chris Olivers draagt bij aan cahier Proeven met Mensen

Het cahier is een uitgave van Stichting Biowetenschappenen Maatschappij (BWM). Elk nummer is gewijd aan een thema uit de levenswetenschappen, speciaal met het oog op de maatschappelijke gevolgen ervan....   Meer


<< Nieuwer