Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences


Nieuws | News


Terug naar overzicht

19-11-2018

Faculteiten Sociale Wetenschappen slaan handen ineen bij ethische toetsing

Utrecht - De decanen van de faculteiten in de Sociale- en Gedragswetenschappen in Nederland ondertekenden op 14 november een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de ethische toetsing van onderzoek. Met deze overeenkomst is het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen ingesteld, een landelijk regieorgaan met als doel om de ethische toetsing in de Sociale- en gedragswetenschappen verder te professionaliseren.

Sociale Wetenschappen in Nederland slaan handen ineen bij ethische toetsing

De faculteiten Sociale- en Gedragswetenschappen in Nederland werken steeds meer samen om te komen tot kwalitatief hoogwaardige en landelijk geharmoniseerde ethische toetsing van onderzoek. Woensdag 14 november tekenden de decanen van de dertien betrokken faculteiten in Nederland een overeenkomst die de bestaande samenwerking op dit gebied vastlegt in het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen. Het Nationaal Ethiek Overleg krijgt een regierol in de verdere ontwikkeling van en harmonisering van de ethische toetsing. Ook zal het bijdragen aan deskundigheidsbevordering rond ethische toetsing. De samenwerkende partijen onderschrijven onder meer een landelijk geldende Ethische Code.

Onderzoek naar mensen en hun gedrag, als individu of als onderdeel van een gemeenschap, wordt steeds vooruitstrevender en complexer. Onderzoekers maken gebruik van geavanceerde technieken en sterk uitgebreide en onderling gekoppelde datasets (big data). Ook opereren ze steeds vaker in grote samenwerkingsverbanden van multidisciplinaire teams, verspreid over meerdere locaties in Nederland en daarbuiten. Dit roept allerlei vragen op over hoe in deze complexe situaties op een ethische wijze om te gaan met mensen en hun data. De afzonderlijke ethische toetsingscommissies op universiteiten staan zo continu voor nieuwe uitdagingen.

De faculteiten Sociale- en Gedragswetenschappen hebben besloten deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. De samenwerkingsovereenkomst formaliseert het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen. In dit landelijke platform komen de ethische toetsingscommissies van dertien Nederlandse faculteiten samen om ethische dilemma’s te bespreken, om kennis uit te wisselen, en om tot landelijke richtlijnen te komen. Hiermee wordt de kwaliteit van onderzoek versterkt, kan een zorgvuldige omgang met deelnemers aan onderzoek en hun data nog beter gewaarborgd worden, en kunnen nieuwe uitdagingen landelijk opgepakt worden.

Het samenwerkingsverband is nadrukkelijk open: ook andere disciplines waarin mens en/of maatschappij worden onderzocht zijn welkom om zich aan te sluiten.

Meer informatie over het Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen, over de landelijke Ethische Code en over de deelnemende faculteiten is beschikbaar op www.nethics.nl.Terug naar overzicht