Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences


Nieuws | News


Terug naar overzicht

05-03-2018

Nieuwe voorzitter Tilburg

Jolanda Mathijssen is per 1 maart nieuwe voorzitter van de ethische toetsingscommissie in Tilburg. Zij neemt de taak over van Nina Kupper, die na 8 jaar het voorzitterschap vaarwel zegt. Nina is ook nauw betrokken geweest bij het tot stand komen en vormgeven van het Nationaal Ethiek Overleg, waarvoor we haar zeer dankbaar zijn.Terug naar overzicht