Nationaal Ethiek Overleg Sociale en Gedragswetenschappen
National Ethics Council for Social and Behavioural Sciences


Nieuws | News


Terug naar overzicht

06-10-2017

Halszka Jarodzka vervangt Catherine Bolman bij de cETO van de OU

Op 3 oktober 2017 heeft Catherine Bolman het voorzitterschap van de cETO overgedragen aan Halszka Jarodzka. In 2012 is deze universiteit brede commissie ethische toetsing gestart en adviseert onderzoekers in dienst van de OU, promovendi en studenten over de ethische en juridische regels, codes en uitgangspunten van wetenschappelijke integriteit. Catherine heeft de cETO mede opgezet en vanaf het begin voorgezeten. Dank Catherinevoor al je bijdragen!
Plus er is een tweede secretaris aangesteld: Manon Quint-Fens.
Halszka en Manon van harte welkom.Terug naar overzicht